Adriadekor.sk

Blog » Triediť odpad je dôležité

| Prečítané: 268x

Príjemné pondelkové ráno!

Odpad, ktorý vyprodukuje domácnosť, sa nazýva komunálny odpad. Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 348 kg komunálneho odpadu - štvorčlenná rodina teda vyprodukuje asi 1,4 tony odpadu ročne. Z toho sa však iba necelých 10 % úspešne využije ako druhotná surovina.
Prečo je dôležité triediť
Opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny sa šetria primárne prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd pri ich spracovaní a tiež spotreba energie potrebnej na ich získavanie a spracovanie. A samozrejme znižujeme aj množstvo odpadu ukladaného na skládku.
Recykláciou 100 ton papiera sa ušetrí 1 hektár 100-ročného lesa a recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy. To už stojí za námahu. Taktiež oproti výrobe z primárnych zdrojov sa vďaka recyklácii šetrí aj veľké množstvo energie. Pri skle je to 25%, pri papieri 70%, pri kovoch 74%, pri hliníku 95% a pri plastoch až neuveriteľných 97%.
Vy môžte pomôcť takisto aj takýmto spôsobom
-zapojte sa do systému triedeného zberu odpadu
-nevyhadzujte iný komunálny odpad do kontajnerov určených na triedený zber
-do kontajnerov na triedený zber vyhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín
-usilujte sa minimalizovať objem odpadu (napr. stlačením plastových fliaš, krabíc od mlieka atď.)
Triedením odpadov šetríme primárne zdroje surovín a vytvárame predpoklad pre zabezpečenie procesu recyklácie odpadov. Vo všeobecnosti sa uplatňuje princíp rozdelenia zberných nádob podľa farieb:
ZELENÁ – Sklo
MODRÁ – Papier, kartón
ŽLTÁ – Plasty (často sa do týchto kontajnerov zbierajú aj kovy a nápojové kartóny)
ČERVENÁ – Kovy (ak sa nezbierajú spoločne s plastom v žltej nádobe)
ORANŽOVÁ – Tetrapaky (nápojové kartóny)
HNEDÁ – Biologicky rozložiteľný odpad

V praktickej elektronickej príručke je spracovaný komplexný návod ako triediť komunálny odpad.

Ak sa chystáte do prírody a zanecháte za sebou nejaké odpadky, skúste porozmýšlať, aké to môže mať následky. Viete ako dlho sa rozkladajú jednotlivé smeti v prírode??...ak nie, dozviete sa viac TU.
Kvalitné uteráky a osušky.
Ak už pomaly rozmýšľate o tom čo kúpiť ako darček na Vianoce, jedeným z našich tipov môžu byť aj kvalitné uteráky a osušky vyrobené z  Egyptskej bavlny najvyššej kvality. Sú perfektne savé a mäkučké - ich dizajn je inšpirovaný najnovšími módnymi trendmi. Viac na www.adriadekor.sk